Neden Yatırım Bankacılığı-1

Neden Yatırım Bankacılığı-1

Ülkemizde son zamanlarda pek revaçta olan Yatırım Bankacılığı ile ilgili bir yazı dizisine başlamaya karar verdik. Yazımızın ilk bölümünde mevcut durumu analiz ederek başlayalım.

Bilindiği üzere son zamanlarda Yatırım Bankacılığına olan rağbet gittikçe artmakta ve yeni yatırım bankaları kurulmaya başlamakta. Son beş yılı dikkate alırsak, Golden Global Yatırım Bankası, D Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası faaliyete başladılar bile. Bu arada an itibariyle kuruluş ve/veya faaliyet izni alma aşamasında olan İnveo Yatırım Bankası, Tera Yatırım Bankası,  Hedef Yatırım Bankası, Ünlü & Co gibi isimleri de sayabiliriz. Yatırım Bankacılığına son zamanlarda gösterilen bu ilgi çok geç kalan bir ilgi. Yurtdışındaki yatırım bankaları (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs vs.) Dünyada finansal piyasaların yönünü değiştirecek seviyede işlere imza attılar.

Ancak hala ülkemizde yatırım bankacılığı alanında yapılacak çok iş var, işte bu nedenle son beş yıl içerisinde yukarıda anılan yatırım bankalarının da aramıza katılmaya başladığını görmekteyiz. Bu sayının giderek artması bekleniyor, artmalı da….

Ülkemizde piyasanın görünümüne bakacak olursak; halen Türkiye’de toplam 16 tane Kalkınma ve Yatırım Bankası faaliyet göstermektedir.

Bu bankalardan  kamusal  nitelikli ve dolayısıyla, belli bir misyon üstlenmiş olan –  4’ü (İller Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Eximbank – Türkiye İhracat Kredi Bankası ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası)  ile benzer nitelikli olan özel sermayeli Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve 2 yabancı sermayeli yatırım bankası (Bank of America Yatırım Bankası A.Ş. ve Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.), yani 7 banka dışarıda tutulduğunda, pazarda rekabet edecek oyuncu sayısı  9’a düşmektedir.

Bahse konu 9 banka, Bank Pozitif, Diler Yatırım Bankası, GSD Yatırım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, Nurol Yatırım Bankası ve Pasha Yatırım Bankası eski bankalardan olup Golden  Global  Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, D Yatırım Bankası, piyasaya yeni girmiş oyunculardır. Eskilerden AktifBank çeşitli ve geniş kapsamlı faaliyet alanına sahiptir ve  göstermiş olduğu başarılı performans yatırım bankacılığına olan ilgiyi artırmaya başlamış ve faaliyete geçen bir çok yatırım bankasına ilham kaynağı olmuştur.

Görüldüğü üzere Türk Bankacılık Sektöründe Yatırım Bankacılığı alanında daha yapacak çok iş olup rekabet koşulları oldukça elverişli gözükmektedir.

Elbette, sayı artarken önemli olan her yatırım bankasının yatırım bankalarının sektörden aldığı payı artırıcı yeni ve farklı ürün/hizmet ve iş modelleri ile sahaya inmesidir. Yoksa başka bankaların yaptığı işi kopyalarak pastayı büyütmek imkansızdır.

Burada Kalkınma Bankacılığı ve Yatırım Bankacılığı arasındaki farka da değinmekte fayda var. Bazen birbirinin yerine veya beraber kullanılan bu iki bankacılık türü arasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve sair mevzuatlarda net bir fark ortaya konulmamakla, literatürde de net bir ayrımdan bahsedilmemekle birlikte Yatırım  Bankaları daha ziyade Hazine ve Sermaye Piyasası işlemleri, Birleşme ve Satın Almalar, Halka Arzlar, Yatırım  Danışmanlığı, Yapılandırılmış ve Proje Finansmanı, Kurumsal Finansman, Kredi yapılandırmaları gibi alanlarda uzmanlaşmışken Kalkınma Bankaları ise daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde önemli stratejik sektörlere, sermaye yetersizliği olan küçük ölçekli işletmelere, diğer firmalara uzun vadeli yatırımları için destek olurlar. İkisinin ortak özelliği ise halktan vadeli veya vadesiz mevduat toplayamamaları ve fon ihtiyaçlarını sermaye piyasalarından bono/tahvil, sukuk, vdmk, türev ürünler gibi araçlar yoluyla ve ulusal veya uluslararası bankalardan/finansal kuruluşlarından  borçlanma veya kredi yoluyla karşılamalarıdır.

Yazımıza burada bir son verelim…Diğer bölümlerde Yatırım Bankacılığı ile ilgili ülkemizdeki mevzuat, yeni strateji önerileri, Dünya’da Yatırım Bankacılığı gibi konulara yer vereceğiz.

Şimdilik sağlıkla kalın…

 

Görsel https://www.gcreddy.com/ adresinden alınmıştır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Hasan Apaydın

Hasan Apaydın

Banka ve Fintek Üst Düzey Yöneticisi / ICC Paris Bankacılık Komisyonu Üyesi